Pojdi na glavno vsebino
Sledite nam: l
english

Kontrola dostopa do območij in prostorov

Kontrola dostopa KADRIS 4 ponuja vrsto funkcij, njihov izbor je odvisen potreb uporabe. Sistem je namreč zgrajen modularno in ga je mogoče kadar koli razširiti skladno z razvojem organizacije. 

PODROČJA UPORABE

Informacijski sistem KADRIS 4 s kontrolo dostopa ponuja vrsto funkcionalnosti, do katerih uporabniki dostopajo z enim samim identifikacijskim medijem, kar poenostavi uporabo. Prav tako je uporaba preprosta za varnostno osebje, saj je omogočen nadzor nad tem, kdo, kdaj in kam lahko vstopi, pri čemer se vodi evidenca dostopov in poskusov vstopov.

Sistem je modularen, kar pomeni, da naročnik lahko izbere, kateri procesi bodo informacijsko podprti. Sistem je mogoče kadarkoli razširiti, tako v smislu funkcionalnosti kot v smislu števila prostorov. Prav tako je sistem razširljiv v smislu števila uporabnikov in naročnik lahko sam dodeljuje in odvzema ID medije zaposlenim. Za večja podjetja je smiselno lastno izdajanje ID medijev in njihova personalizacija (tisk prilagojenih podatkov na ID kartico).

Kontrola dostopa do območij in prostorovKontrola dostopa grade 3Kontrola dostopa grade 4

Kontrola dostopa ne nadomešča zgolj ključev za vhodna vrata v poslovne prostore, ampak omogoča, da se prek enotnega sistema nadzoruje celotno podjetje in izvaja kontrola dostopa za vse poslovne prostore – od recepcije do zahtevnih in strogo varovanih območij. Kontrola dostopa kot integralni del platforme KADRIS 4 omogoča celovit nadzor dostopov do poslovnih prostorov z enotnim ali kombinacijo več različnih identifikacijskih medijev. S kontrolo dostopa omejujemo in nadziramo vstop v prostore in na območja, pri čemer lahko nadziramo kdo, kdaj in kam lahko vstopi. Ob tem vodimo evidenco vseh dostopov in poskusov vstopov.

Postavitev sistema kontrole dostopa

Sistem kontrole dostopa združuje strojne komponente, kot so krmilne enote, čitalniki, ključavnice in druge omejilne naprave na točki vstopa (npr. trirogelnik, rampa), komponente za napajanje in programsko opremo, ki povezuje delovanje komponent. Programska oprema omogoča upravljanje dostopnih pravic uporabnikov, implementira funkcionalnosti, ki jih ponuja sistem, in obdeluje dogodke v sistemu ter jih ustrezno vodi v bazi podatkov. Kot del sistema štejemo tudi identifikacijske medije, s katerimi uporabniki komunicirajo s sistemom. Terminali za registracijo delovnega časa so lahko del kontrole dostopa, vendar je njihova primarna vloga evidentiranje delovnega časa in le v redkih primerih tudi nadzor nad dostopom.

V skladu s potrebami naročnika je možno sistem kontrole dostopa zasnovati kot povsem enostaven sistem ali kot sistem z mnogimi funkcionalnostmi in visoko ravnjo varnosti. Raven varnosti določa topologija strojne opreme, torej fizična izvedba povezav med deli sistema. Neodvisno od fizične izvedbe je s programsko opremo možno na različne načine določiti pravice do vstopa v prostore. Pravice je možno dodeliti po načelu enostavne pristopne kontrole, ki določa le malo omejitev (kdo ima dovoljen prehod na določenih vratih), napredne kontrole dostopa (možno je oblikovati skupine vrat) ali po načelu razširjene pristopne kontrole, ki omogoča večje omejitve pri vstopanju (upoštevanje urnikov, koledarjev in režimov dela ter zagotavljanje naprednih funkcij, npr. antipassback).

Možnosti postavitve čitalnikov

Ena od odločitev v zvezi s postavitvijo je na primer, ali bodo vrata opremljena s čitalnikom samo na eni (enostranska kontrola dostopa) ali na obeh straneh (dvostranska kontrola dostopa). Drugi primer namreč zahteva več opreme in nastavitev, skladno s tem pa omogoča dodatne funkcionalnosti, na primer spremljanje prisotnosti v prostoru in preprečevanje ponovnega vstopa v prostor brez predhodnega izstopa (funkcija antipassback). Prav tako so na voljo različne izvedbe čitalnikov.

Enostranska kontrola dostopa je najenostavnejši način nadzora nad vstopom v območje ali prostor (parkirišče, vhod v stavbo, prostor, dvigalo …), kadar je pomembno nadzirati dostop ter omogočati prost izhod.

Dvostranska kontrola dostopa je primerna, kadar je pomembno nadzirati dostop v obeh smereh prehoda (npr. prehod med različnimi hodniki). Pri tem je treba upoštevati standarde evakuacijskih poti.

Možnosti postavitve krmilnih enot

Še ena od odločitev v zvezi s postavitvijo sistema je na primer, kakšno stopnjo varnosti mora zagotavljati sistem. Primarna oziroma prednostna izbira je postavitev, ki zagotavlja visoko varnost. Sekundarna izbira je primerna v okoliščinah, ko je treba zagotoviti le osnovne funkcije in je za naročnika pomembna optimizacija stroškov.

a.) Primarna varnostna izbira – najvišja raven varovanja

Najobičajnejša postavitev je, da ima vsaka krmilna enota v sistemu KADRIS 4 zagotovljeno brezprekinitveno napajanje in lahko upravlja do štiri enosmerne ali dvosmerne prehode, vključno s ključavnico in senzorji. Režim vstopanja (kdo in kdaj lahko vstopi) je možno določiti za vsak prehod posebej.

Ena krmilna enota lahko upravlja največ 4 vrata. Bistvena prednost takšne izvedbe je visoka raven zagotavljanja varnosti, avtonomnost v primeru izpada napajanja in avtonomnost posameznih vrat v primeru vdora skozi druga vrata.

b.) Sekundarna varnostna izbira – enostavno in cenovno ugodno

Če naročnik ne potrebuje visoke ravni varnosti in želi predvsem optimizirati stroške, je na voljo možnost, da ena krmilna enota upravlja večje število prehodov (več kot 4). Posamezni vhod se upravlja prek čitalnika in ne prek krmilne enote. Brezprekinitveno napajanje ni zagotovljeno, zaradi česar sta zanesljivost in varnost slabši. Čitalnik s svojo izpostavljenostjo zlorabam predstavlja šibki člen sistema, zato je ta izbira primerna samo za notranje prostore oziroma vrata v hodniku, ki je že zaščiten z vrati v primarni postavitvi.

Strojna oprema kontrole dostopa:

Želim več informacij o tem

Želim dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na:

 04 280 66 60

 prodaja@cetrtapot.si

Nastavitve zasebnosti

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke. Nujni omogočajo delovanje spletne strani. Analitični in trženjski piškotki pa izboljšajo vašo uporabniško izkušnjo. Več ...