Pojdi na glavno vsebino
Sledite nam: l
english

Kadrovska orodja za vodenje zaposlenih

Pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko največja vrednost podjetja. Ključno pa je, da te ljudi prepoznamo in jim pomagamo razvijati svoje talente, s katerimi bodo podjetju pomagali zasledovati njegove cilje. KADRIS 4 s serijo modulov omogoča celovito upravljanje talentov v vašem podjetju.

1. Zaposlovanje

Kadrovanje/Zaposlovanje

Iskanje ljudi s pravimi talenti, ki bodo zasedli ključna delovna mesta, se začne v podjetju. Vodjem kadrovske službe bo v pomoč iskalnik zaposlenih s tistimi kompetencami, ki so potrebne na ključnih delovnih mestih v vašem podjetju. Če pravih talentov v podjetju ni, jih je treba poiskati zunaj. Pri tem si lahko pomagate z modulom za zaposlovanje, ki omogoča interno ali javno objavo prostih delovnih mest na internih portalih ali portalih zaposlitvenih agencij. Zbrane prijave boste lahko razvrščali po primernosti, kandidate pa obveščali o izbiri ter na podlagi njihovega dovoljenja vzdrževali bazo podatkov o prispelih prijavah.

Kadrovska evidenca KADRIS 4 omogoča nastavitev ključnih delovnih mest ter pripadajočih kompetenc. V fazi iskanja boste ustrezne ljudi lahko poiskali po kompetencah in kriterijih.

Želim več informacij o tem

2. Uvajanje 

Kadrovanje/Zaposlovanje

Modul za uvajanje novo zaposlenih v podjetje omogoča kreiranje čarovnika, ki vsebuje korake pri uvajanju, npr. priprava
pogodbe o zaposlitvi, priprava dokumentov, ki jih mora podpisati novo zaposleni, načrtovanje zdravstvenega pregleda, usposabljanje o zdravju in varstvu pri delu, naročanje osebne zaščitne opreme in izpolnjevanje vprašalnikov za kadrovsko evidenco. Sistem vodi uporabnika skozi korake in pošilja opomnike ustreznim sodelujočim osebam.

Želim več informacij o tem

2. Ocenjevanje kompetenc 

Ocenjevanje kompetenc

Modul za ocenjevanje kompetenc omogoča vodjem izvajanje obdobnih razgovorov z zaposlenimi (kvartalnih, letnih ...). V procesu ocenjevanja kompetenc in veščin rešitev omogoča samooceno, oceno vodje ter dialog za pridobitev skupne ocene. Cilj ocenjevalnega dialoga je ugotavljanje vrzeli med pričakovanim in doseženim nivojem kompetenc, katerega rezultat je izpis kariernega načrta ter aktivnosti za zmanjšanje vrzeli. Modul omogoča tudi proces ocenjevanja po metodi 360 stopinj. 

adrovska evidenca KADRIS 4 omogoča nastavitev ključnih delovnih mest ter pripadajočih kompetenc. V fazi iskanja boste ustrezne ljudi lahko poiskali po kompetencah in kriterijih. Ocenjevanje in spremljanje kompetenc je lahko neposredno povezano s načrtovanimi izobraževanji posameznika.

Želim več informacij o tem

3. Ciljno vodenje

Ciljno vodenje

Modul omogoča vodjem postavljanje, spremljanje in ocenjevanje doseganja ciljev posameznika ali skupine v podjetju. Vodja določi cilje posameznika ali skupine glede na strategijo, cilje in dejavnike uspeha podjetja. Z načrtovanjem ciljev in z njimi povezanih aktivnosti (izobraževanja) lahko bistveno pripomorete k boljšim rezultatom vaših zaposlenih in s tem celotnega podjetja.

Pomoč vodjem pri postavljanju, spremljanju in ocenjevanju ciljev svojih zaposlenih.


Želim več informacij o tem

4. Letni razgovori

Letni razgovori

Modul omogoča pregled in oceno dela zaposlenega, oceno realizacije ciljev in nalog ter skupno ocena uspešnosti zaposlenega. Omogoča tudi določitev ciljev in nalog za naprej, ki jih določita vodja in zaposleni skupaj.

Želim več informacij o tem

5. Izobraževanje 

Izobraževanje

Z modulom za upravljanje izobraževanj boste lažje načrtovali izobraževalne procese v vašem podjetju. Ta vam omogoča upravljanje kataloga, pripravo plana izobraževanj, spremljanje in potrditev prijav, ocenjevanje posameznih izobraževanj z anketnimi listi ter podrobno statistiko o izvedbi, stroških ter merjenjem učinkovitosti izobraževalnih procesov.

Optimalen plan izobraževanj naj bo rezultat celotnega procesa upravljanja talentov vaših zaposlenih (vrzeli pri ocenjevanju kompetenc, vodenja za dosego ciljev, načrtovanja nasledstev ...).

Želim več informacij o tem

6. Ocenjevanje delovne uspešnosti

Načrtovanje nasledstev

Uporabniški modul za ocenjevanje delovne uspešnosti je pomoč vodjem pri obdobnih (mesečnih, kvartalnih, letnih ...) ocenjevanjih zaposlenih pri doseganju kriterijev. Ti so vodji v pomoč pri določitvi delovne uspešnosti posameznika in pripravi pripadajočih podatkov za obračun plač.

Modul je prilagojen zahtevam veljavne zakonodaje za ugotavljanje redne delovne uspešnosti (RDU) v javnem sektorju.

Želim več informacij o tem

7. Nagrajevanje

Nagrajevanje

Modul nagrajevanje omogoča izplačilo nagrad zaposlenim. Nagrade se izračunajo na podlagi pridobljene ocene iz ocenjevanja delovne uspešnosti ter pravil podjetja za izračun vrednosti posameznih nagrad. Pravila za pretvorbo ocene delovne uspešnosti v finančno vrednost nagrade so dinamično nastavljiva in s tem prilagojena specifiki vsakega naročnika.

KADRIS 4 omogoča utemeljeno in natančno osnovo za izplačilo finančnih nagrad vašim zaposlenim.

Želim več informacij o tem

8. Napredovanja 

Napredovanja zaposlenih

Modul napredovanja podpira napredovanja v plačne razrede, kot jih določa Zakon o spremembah plač v javnem sektorju (ZSPJS) ali/in pravila posameznega podjetja. Poleg napredovanja v plačne razrede omogoča tudi napredovanja v nazive ter vertikalno napredovanje v podjetju. Del takega napredovanja je načrt karierne poti, ki ga vodja pripravi v okviru letnega oz. obdobnega razgovora. 

Modul podpira proces preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanja javnih uslužbencev, kot jih določa Zakon o spremembah plač v javnem sektorju (ZSPJS). Gre za napredovanje v nazivu ali napredovanje v višji plačilni razred za organe državne uprave, uprave lokalnih skupnosti, pravosodne organe, javne zavode ter druge uporabnike proračuna (z izjemo organov, opredeljenih v 3., 4. in 5. odstavku 17. člena ZSPJS). Celotno funkcionalnost Napredovanja ZSPJS zaokrožujejo izpisi po različnih parametrih napredovanj.

Želim več informacij o tem

9. Načrtovanje nasledstev

Načrtovanje nasledstev

Načrtovanjem nasledstev omogoča podjetju voditi strateški proces opredelitve ključnih kadrov organizacije. Nasledstva zaokrožujejo prepoznavanje tistih talentov, ki so pripravljeni za napredovanje, ciljno usposabljanje ter celostno vzgojo za zasedbo ključnih delovnih mest.

Želim več informacij o tem

 

10. Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu je namenjen varnostnim inženirjem in drugim osebam, odgovornim za varnost in zdravje pri delu. Omogoča vodenje zakonsko predpisanih evidenc, izdelavo evidenčnih listov in obrazcev (npr. ER-8, DD1, DD1-A) ter upravljanje zdravstvenih pregledov.

Kadrovske podatke še vedno pošiljate prek pošte, faksa ...?

Želim več informacij o tem


KADRIS 4 je učinkovito orodje za iskanje, upravljanje in razvoj talentov v vašem podjetju.

Kadrovsko informacijski sistem KADRIS 4 omogoča celovito vodenje zaposlenih v vašem podjetju, od kadrovske evidence, upravljanja delovnega časa do obračuna plač. Oglejte si vsa področja informacijskega sistema KADRIS 4.

Želim dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na:

 04 280 66 60

 prodaja@cetrtapot.si

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...