Pojdi na glavno vsebino
Sledite nam: l
english

Podpora javnemu sektorju

Celovita podpora kadrovskim procesom v javnem sektroju v skladu z veljvno zakonodajo (napredovanja v plačne razrede, vnos letnih ocen, izpis ocenjevalnih evidenčnih listov, aneksov, napredovanja v nazive in habilitacija ...).

Habilitacija

Ciljno vodenje zaposlenih

Modul Habilitacija po korakih vodi skrbnika volitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev na univerzi. Z nastavitvami je omogočena priprava korakov glede na vrsto naziva, v katerega se prijavlja in voli kandidat.

V procesu spremljanja volitev se lahko določijo obvezni dokumenti in priloge ob prijavi, časovni roki, javna preizkusna predavanja, izdaja sklepov in drugih za volitve potrebnih dokumentov.

Z modulom Habilitacija boste imeli stalni in popolni pregled nad celotnim procesom volitev v nazive.

Želim več informacij o tem


Ocenjevanje napredovanj

Ocenjevanje napredovanj

Vodjem oz. ocenjevalcem v javnem sektorju bo v pomoč modul, ki omogoča ocenjevanje zaposlenih z vnosom letnih ocen in s tem napredovanja v višji plačni razred (PR). Ocene v modulu bodo podlaga za izpis odjavljenih, evidenčnih listov in pripravo liste kandidatov za napredovanje, skladno z zakonodajo.

Ocenjevanje napredovanj je nepogrešljivo orodje ocenjevalcev v javnem sektorju.

Želim več informacij o tem


Redna delovna uspešnost (RDU)

Delovna uspešnost in nagrajevanje

Redna delovna uspešnost je informacijska podpora vodjem pri obdobnem (mesečno, trimesečno, polletno, letno) ocenjevanju zaposlenih v javnem sektorju po kriterijih, kot jih določa Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) v poglavju Redna delovna uspešnost.

Modul omogoča izpis vseh nadpovprečno ocenjenih, morebitno neocenjenih in seznam RDU za javno objavo.

Želim več informacij o tem


Rezervacije – aktuarski izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije - aktuarski izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Aktuarski izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so del (dolgoročne) obveznosti delodajalca, ki jih bo poravnal v prihodnosti. Slovenski računovodski standardi 2006 obvezujejo podjetja k oblikovanju rezervacij in njihovo urejeno obračunavanje.

Rezervacije omogočajo pripravo podatkov za aktuarski izračun pri pooblaščenem aktuarju (fluktuacija in ostali podatki).

Modul omogoča uvoz izračunanih vrednosti aktuarja ter knjiženje zneskov aktuarskega izračuna ob začetku leta. Izplačilo jubilejne nagrade ali odpravnine ob upokojitvi se lahko ustrezno vpiše v sistem.

Želim več informacij o tem


... ker so kadrovski procesi v javnem sektorju specifični.

Želite več informacij? Pokličite nas na 04 280 66 60 ali nam pišite na prodaja@cetrtapot.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...