Pojdi na glavno vsebino
Sledite nam: l
english
Webinar

[28.1.2021 WEBINAR] Digitalizacija ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev

28. januar 2021 │ 13:00 - 13:45

[28.1.2021 WEBINAR] Digitalizacija ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev

Človek oz. delovno mesto je temeljni element vsake organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih in motivacija pri delu sta ključni sestavini uspešnega delovanja podjetij in javnih zavodov. Za odlično ali visoko nad pričakovanji opravljeno delo je lahko javni uslužbenec nagrajen v procesu letnega ocenjevanja njegovega dela. Z vzpostavitvijo kakovostne HR rešitve za ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev in njihovo napredovanje v višje plačne razrede javni sektor pridobi podlago za učinkovit razvoj kadrov, motivirane zaposlene in učinkovito delovanje.

Pri pripravi, izvedbi in evalvaciji ocenjevanja je javnim uslužbencem na voljo tudi digitalni pripomoček oz. HR modul aplikacije KADRIS 4. Modul omogoča izvedbo in vnos ocen v digitalni obliki, zato je sam proces hitrejši, enostavnejši, istočasno pa sledi tudi pravilom Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Uporabniki aplikacije lahko ocenjujete javne uslužbence, tako da vnašate:

  • ocene po elementih,
  • ocene po elementih in kriterijih,
  • skupno oceno (elementov in kriterijev).

Ker je ocenjevalec v večini primerov vodja oz. nadrejeni, ima dostop do modula za vnos ocen preko portala vodij, ocenjena oseba oz. javni uslužbenec pa dostopa do ocenjevalnega lista preko osebnega portala. Da bo celoten proces potekal pravočasno oz. do roka, je na voljo nastavljivost časa vnosa ocen, ki za kadrovsko službo oz. skrbnika pomeni tudi pravočasen vnos ocen.

Po zaključku vnosa ocen zaposlenih, se le-ta avtomatsko zapiše v personalno mapo znotraj Kadrovske evidence v področje Napredovanja. Sledi izračun kandidatov za napredovanja v en ali dva plačilna razreda in prepisovanje ocen iz papirnih ocenjevalnih listov popolnoma razbremeni administrativno delo in papirologija je za vedno odpravljena. 

VSEBINA WEBINARJA:

1. Proces vnosa ocen s strani ocenjevalca oz. vodje preko portala vodij:

  • po elementih,
  • po elementih in kriterijih,
  • skupne ocene (elementov in kriterijev).

2. Pogled zaposlenega na ocenjevalni "list" preko osebnega portala.

3. Delo skrbnika modula oz. kadrovske službe.

4. Izračun kandidatov za napredovanje v višji plačni razred v modulu Kadrovska evidenca.

5. Ureditev napredovalnih in ocenjevalnih obdobij za osebe, ki napredujejo.

6. Katere aktivnosti je potrebno izvesti po izvedenem napredovanju.

Če želite video posnetek do webinarja, nam pišite na prodaja@cetrtapot.si  in posnetek vam bomo poslali po elektronski pošti.

Želim več informacij o tem

Povejte naprej:

l
f
t

Nataša Centa, univ. dipl. pedagoginja in prof. matematike in fizike, strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov s pomočjo sodobnih IT-rešitev, produktna vodja v podjetju Četrta pot, d.o.o., Kranj

Nastavitve zasebnosti

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke. Nujni omogočajo delovanje spletne strani. Analitični in trženjski piškotki pa izboljšajo vašo uporabniško izkušnjo. Več ...